Portal FAQ FAQ Szukaj Szukaj Użytkownicy Użytkownicy Grupy Grupy Statystyki Statystyki Rejestracja Rejestracja Zaloguj Zaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
Objawy, badania, leczenie
Autor Wiadomość
alan 
Administrator

Dołączył: 23 Kwi 2012
Posty: 12
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2012-05-02, 10:18   Objawy, badania, leczenie

Postęp medycyny w XX wieku sprawił, że średnia długość życia człowieka wzrosła znamiennie, paradoksalnie powodując pojawienie się nowych problemów medycznych związanych z procesem starzenia. Populacja ludzi na Ziemi w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat według danych szacunkowych podwoi się, czego powodem jest również znaczne wydłużenie życia, szczególnie w krajach rozwiniętych, gdzie nakłady na opiekę medyczną są wyższe, a zamożność społeczeństwa większa niż w krajach ubogich. W 1988 roku żyło na Ziemi 70 milionów osób w wieku powyżej 80 lat. Szacuje się, że w roku 2050 będzie ich 370 milionów. Starość stała się w związku z tym problemem medycznym, społecznym i ekonomicznym, a liczba schorzeń związanych z procesem starzenia się – takich jak choroba Alzheimera czy Parkinsona – wzrasta i będzie wzrastać, rodząc nowe problemy medyczne, społeczne i etyczne.Kiedy Alois Alzheimer na początku XX wieku opisał pierwszy przypadek 51-letniej chorej z postępującymi zaburzeniami pamięci, wydawało się, że jest to rzadka choroba, dotykająca ludzi w okresie przed 65. rokiem życia (tzw. przedstarczym). Pó?niej okazało się, że tzw. starcza demencja (czyli inaczej starcze otępienie) pod względem obrazu klinicznego oraz występujących zmian w mózgu nie różni się od postaci opisanej przez Alzheimera i obecnie wszystkie przypadki określamy mianem choroby Alzheimera.

Chociaż choroba Alzheimera jest najczęstszą przyczyną otępienia to oczywiście nie jedyną. Drugą co do częstości są zmiany naczyniowe w mózgu (miażdżycowe), które w pewnej grupie chorych współistnieją ze zmianami typowymi dla choroby Alzheimera – mówimy wtedy o tzw. otępieniu mieszanym. Po udarach mózgu (związanych ze zmianami miażdżycowymi) u osób po 60 roku życia demencja występuje u 5% chorych.

Rozwój nauk podstawowych i klinicznych sprawił, że obecnie znacznie lepiej rozumiemy istotę procesów powodujących zaburzenia pamięci. Pojawiły się w ostatnich 20 latach również nowe metody obrazowania zmian w mózgu (tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny), które pozwalają uściślić rozpoznanie. W końcu poznanie miejsca uszkodzenia i rodzaju zaburzeń w mózgu doprowadziło w ostatnich kilku latach do wprowadzenia nowych leków, które jako pierwsze w historii choroby Alzheimera wykazują skuteczne działanie, zmniejszające nasilenie objawów otępienia. Niestety wciąż jeszcze nie znamy pierwotnej przyczyny i nie potrafimy zatrzymać postępu choroby.Jakie są objawy?
Generalnie rozpoznanie sprowadza się do zdiagnozowania otępienia, o postępującym charakterze, przy jednoczesnym braku współistnienia innych chorób neurologicznych, psychicznych czy też internistycznych, mogących tłumaczyć pojawienie się zaburzeń pamięci. Ważne jest wykluczenie zmian pourazowych czy zaburzeń pamięci w przebiegu przewlekłego stosowania leków osłabiających procesy pamięciowe. Otępienie (czyli demencja) polega na pojawieniu się zaburzeń pamięci, początkowo dotyczących tzw. pamięci świeżej, czyli zapamiętywania bieżących informacji, podczas gdy pamięć zdarzeń dawnych jest dość dobrze zachowana.

W miarę postępu choroby pojawiają się inne objawy uszkodzenia tzw. czynności wyższych. Są to zaburzenia mowy (trudności w nazywaniu, formułowaniu zdań – tzw. afazje), zaburzenia czytania (aleksja), pisania (agrafia), myślenia abstrakcyjnego, wykonywania złożonych zadań ruchowych (z czasem także prostych) codziennych, jak np. ubieranie się, higiena osobista – tzw. apraksje), zaburzenia w rozpoznawaniu osób (tzw. agnozje), zaburzenia nastroju (obniżenie nastroju i depresja), zaburzenia snu, zaburzenia zachowania (czasami gwałtowne, skierowane przeciwko sobie lub innym, wynikające z pojawiających się urojeń, niepokoju), doprowadzające czasami do konieczności umieszczenia chorych w oddziałach psychiatrycznych. W pierwszym okresie choroby nie występują zwykle inne objawy uszkodzenia układu nerwowego. Jednak w miarę postępu choroby mogą dołączać się: sztywność mięśniowa, spowolnienie ruchowe, zaburzenia postawy i chodu.Jak rozpoznać chorobę?
Rozpoznanie opiera się na badaniu neurologicznym, psychologicznym i wykonaniu badań dodatkowych, które pomagają nam w odróżnieniu choroby Alzheimera od innych schorzeń, które też mogą powodować otępienie. Szczególnie należy położyć tutaj nacisk na wnikliwe i indywidualne w każdym przypadku postępowanie diagnostyczne. Bardzo niebezpieczny jest tzw. nihilizm diagnostyczny czy terapeutyczny, wynikający z przekonania lekarza, że tak czy owak nie ma możliwości pomocy chorym z otępieniem. Dlatego istotna i zasadnicza dla prawidłowego pó?niejszego prowadzenia pacjenta jest współpraca i zrozumienie między lekarzem rodzinnym, neurologiem, psychologiem, psychiatrą, pielęgniarką i pracownikiem socjalnym, którzy stanowią zespół diagnostyczno-terapeutyczny.

Wydaje się, że w pierwszym okresie choroby szczególnie ważna rola przypada właśnie neurologowi, który powinien umieć przeprowadzić właściwą diagnostykę i wykluczyć inne przyczyny otępienia. A otępienie może występować w szeregu schorzeń, takich jak: depresja (obniżenie nastroju osłabia czynności poznawcze i pamięć – używa się tu pojęcia pseudodemencji), guz mózgu (np. płata czołowego, który może manifestować się tylko zaburzeniami pamięci i zachowania), wodogłowie, zmiany miażdżycowe naczyń mózgu (tzw. otępienie naczyniowe), niedoczynność tarczycy, niedobór witaminy B12, choroba Creutzfeldta–Jakoba (zakażenie prionami), choroba Parkinsona, choroba Huntingtona, przewlekłe stosowanie leków osłabiających pamięć i szereg różnych innych rzadszych schorzeń i przyczyn.

Dlaczego to dokładne rozpoznanie jest istotne? Ponieważ np. skuteczne leczenie depresji, wczesne usunięcie guza płata czołowego, usunięcie wodogłowia itd. może uratować chorego przed nieodwracalnymi skutkami tych schorzeń i wyleczyć go z zaburzeń pamięci. Zaniechanie diagnostyki na rzecz uproszczonego myślenia: „...to na pewno alzheimer” lub „...to z pewnością miażdżyca” może być przyczyną nierozpoznania tych innych schorzeń, które wymagają całkowicie odmiennego postępowania.Jakie badania należy wykonać u chorych z otępieniem?
Oprócz badania neurologicznego, psychiatrycznego, psychologicznego (testy diagnostyczne, pozwalające na szybką diagnostykę otępienia i określenia stopnia nasilenia zaburzeń pamięci) należy przede wszystkim wykonać jedno z badań radiologicznych: tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny mózgu. W razie wątpliwości rozszerzamy diagnostykę o badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, badanie EEG (elektroencefalografia) i badania biochemiczne krwi.Czy można leczyć chorobę Alzheimera?
Jak wspomnieliśmy wcześniej, nie znamy pierwotnej przyczyny choroby, co jest powodem braku skutecznego leczenia przyczynowego. Ale ostatnie lata należy uznać za przełomowe, ponieważ do leczenia wprowadzono pierwsze leki o dowiedzionej w licznych badaniach klinicznych skuteczności terapeutycznej, powodującej poprawę pamięci i funkcjonowania chorych, a co za tym idzie także ich rodzin. Leki te to tzw. inhibitory enzymu rozkładającego wspomniany wcześniej neuroprzeka?nik – acetylocholinę, który jest niezbędny w procesach pamięciowych, a komórki nerwowe, które go produkują zanikają i proces syntezy tego neuroprzeka?nika zostaje zahamowany. Enzym, który rozkłada acetylocholinę nazywa się acetylocholinesteraza, a leki hamujące go (i zwiększające w ten sposób ilość acetylocholiny) nazywamy inhibitorami acetylocholinesterazy. Nie powodują one zatrzymania postępu choroby, ale powodują, chociaż na jakiś czas, zatrzymanie postępu objawów choroby, ponieważ wyrównując (przynajmniej częściowo) niedobór acetylocholiny, poprawiają pamięć i wpływają korzystnie na zachowanie chorych i ich funkcjonowanie w otoczeniu. Leki te są od niedawna zarejestrowane także w Polsce.

Leczenie choroby Alzheimera nie sprowadza się tylko do leczenia zaburzeń pamięci. Niemniej istotne jest także leczenie depresji i zaburzeń zachowania. Depresja jest częstym zjawiskiem towarzyszącym chorobie Alzheimera. W pierwszym okresie jest to naturalna reakcja na pogarszającą się pamięć, nieradzenie sobie w pracy i życiu codziennym. Jest ona powodem wycofania się chorych z życia zawodowego i towarzyskiego, unikania kontaktów z lud?mi, zaburzeń snu, utraty apetytu, co może jeszcze potęgować poczucie osamotnienia i choroby. Sama depresja, jak wspomnieliśmy wcześniej, może także pogarszać pamięć i nasilać zaburzenia poznawcze. Wymaga ona zatem specjalnego leczenia – zarówno farmakologicznego, jak i psychoterapii. Nie do przecenienia jest tutaj rola najbliższych – rodziny, przyjaciół, opiekunów, którzy stwarzają poczucie bezpieczeństwa, oparcia i zmniejszają poczucie bezradności, towarzyszące chorobie. Chory jednak bardzo przywiązuje się do znanego mu otoczenia, miejsca zamieszkania, układu mieszkania, najbliższych mu ludzi i bardzo ?le toleruje nowe miejsca i osoby. Warto o tym pamiętać, umieszczając chorego w szpitalu czy domu opieki, czy też pozostawiając pod opieką obcych osób. Istotnym problemem, szczególnie w pó?niejszym okresie choroby, są zaburzenia zachowania. Mogą one być wynikiem lęku, niepokoju, pobudzenia, urojeń czy omamów, jakie pojawiają się w zaawansowanym stadium choroby. Lęk potęguje pogarszający się kontakt z otoczeniem, nierozpoznawanie najbliższych osób. Może być to niebezpieczne dla samego chorego (brak krytycznej oceny zagrożeń), jak i dla rodziny czy otoczenia. Chorzy nie radzą sobie także z najprostszymi czynnościami (higiena, posiłki), wymagają stałego nadzoru. Zaburzenia zachowania można leczyć lekami psychotropowymi i często jest to jedyna metoda postępowania.


Warto także pamiętać o zabezpieczeniu mieszkania przed zalaniem wodą, wybuchem gazu, o zabezpieczeniu okien itp. Dlatego chorzy na pewnym etapie zaawansowania choroby wymagają stałego nadzoru. Jest to niezwykle obciążające dla rodziny i opiekunów, ponieważ pełnią oni wieloletni, całodobowy, codzienny dyżur. Trzeba o tym pamiętać, bo i oni często mają zaburzenia lękowe, depresję, zaburzenia snu i wymagają wsparcia. Chorzy powinni mieć ponadto w miarę ustabilizowany rytm dnia, pozwalający na lepsze odnajdywanie się w codzienności. Lepszemu funkcjonowaniu sprzyja także pobudzanie chorego do aktywności – organizowanie czasu, ćwiczeń, spacerów. Niezwykle ważne jest kładzenie nacisku na czynności higieniczne, odpowiednie odżywianie i dostarczanie odpowiedniej ilości płynów. Sami chorzy mogą nie czuć łaknienia i pragnienia, co może być przyczyną powikłań (np. infekcji).

Nieocenione jest także wsparcie ze strony przyjaciół, rodziny czy też grup wsparcia i stowarzyszeń. W Polsce istnieją w wielu ośrodkach lokalne stowarzyszenia chorych, a ich znaczenie trudno przecenić. W wielu miejscach w Polsce funkcjonują także specjalne poradnie zajmujące się diagnostyką i leczeniem chorych z chorobą Alzheimera, świadczące usługi wysokospecjalistyczne, zapewniające ciągłość leczenia i opieki nad chorym.Choroba Alzheimera, mimo że pacjenci leczeni są głównie w domu, powoduje również rosnące lawinowo koszty. Szacunkowe dane z USA mówią o rocznych nakładach sięgających 50 miliardów dolarów. Dlatego też badania zmierzające do wyjaśnienia zagadki choroby Alzheimera są bardzo intensywne, ponieważ leki, mimo że również drogie, w całkowitym bilansie zmniejszają jednak obciążenie finansowe społeczeństwa, które ponosi na opiekę i leczenie chorych. Badania te przynoszą także nadzieję na odkrycie skutecznych metod rozpoznawania choroby we wczesnym okresie, leczenia przyczynowego i zahamowania postępu już istniejących zmian.Dr n. med. Jarosław Sławek
 
     
tumna 
Memoriał


Wiek: 52
Dołączyła: 19 Gru 2014
Posty: 151
Skąd: Kraków
Wysłany: 2015-07-20, 08:14   

Najgorsze jest patrzenie jak z drugą osobą jest z dnia na dzień coraz to gorzej
 
     
michalplewnicki 
Michał Alz

Wiek: 92
Dołączył: 12 Sty 2016
Posty: 2
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-01-12, 12:26   

Dzieki wszystkim :DDDD
_________________
MIhdfbhsdf
 
     
tumna 
Memoriał


Wiek: 52
Dołączyła: 19 Gru 2014
Posty: 151
Skąd: Kraków
Wysłany: 2016-02-01, 09:06   

Dobrze że forum na nowo zaczyna żyć :)
 
     
Maciej

Dołączył: 04 Wrz 2017
Posty: 2
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2017-09-04, 11:33   

Szanowni Państwo. Jestem lekarzem, zajmuję się otępieniami od 15 lat. Obecnie jestem w trakcie procesu uruchamiania w Polsce badania klinicznego dla rodzinnej postaci AD mutacje PSEN1, PSEN2 APP. Nie mogę na forum podawać szczegółów ale jeśli ktoś zainteresowany mój kontakt Warszawa Maciej.czarnecki@neuroprotect.pl Jest to program prowadzony przez jeden z amerykańskich uniwersytetów do tej pory jedyny w Polsce. Jest bezpłatny i dobrowolny.
pozdrawiam.
Gdyby ktoś miał jakieś pytania dotyczące choroby chętnie odpowiem mailowo.
Maciej Czarnecki
_________________
Maciej
 
     
Monitreo 

Dołączyła: 24 Wrz 2018
Posty: 1
Skąd: Polska
Wysłany: 2018-09-24, 16:22   

Ta choroba daje po sobie znac po ciuchu ale czesto ja ignorujemy, bo co tam zdarza się kazdemu cos zapomniec itd... nie robmy badań a potem jak już jest mega zaostrzone stadium to nagle szok,a nie da sie cofnac tego co zostalol zniszczone w mozgu.
 
     
tomzn

Dołączył: 12 Paź 2016
Posty: 16
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-05-31, 13:15   

Monitreo napisał/a:
Ta choroba daje po sobie znac po ciuchu ale czesto ja ignorujemy, bo co tam zdarza się kazdemu cos zapomniec itd... nie robmy badań a potem jak już jest mega zaostrzone stadium to nagle szok,a nie da sie cofnac tego co zostalol zniszczone w mozgu.


Niestety ale jest tak jak piszesz. Choroba potrafi zrobić prawdziwe spustoszenia w głowie i dopiero po pewnym czasie dowiadujemy się, ze na nią chorujemy. Ludzie starsi tłumaczą sobie zaburzenia pamięci oraz koncentracji wiekiem i nie chcą myśleć o tym, ze jest to choroba Alzheimera.

Wiele osób skupia się tutaj na leczeniu lekami, jednak bardzo ważne jest również wsparcie psychologiczne osoby chorej.

Moge polecić przychodnię psychologiczną w Warszawie, w której można liczyć na takie wsparcie: http://strefamysli.pl/psychoterapia-indywidualna/ Jest to Strefa Myśli.
 
     
Justyna DOM

Dołączył: 01 Kwi 2018
Posty: 15
Skąd: Wrocław
Wysłany: 2019-07-26, 14:45   

Szanowni Państwo,

Jeśli opieka domowa jest niewystarczająca, warto wówczas rozważyć pobyt w dobrym, legalnym domu opieki dla chorych na Alzheimera.

Prywatne domy opieki dla chorych na Alzheimera. Specjalistyczne ośrodki opieki długoterminowej dla osób z chorobami otępiennymi - Dolny Śląsk, Śląsk, Małopolska, Opolszczyzna, Lubuskie.

www.opieka-justynadom.pl

Serdecznie zapraszamy do kontaktu

WOLNE MIEJSCA
Ostatnio zmieniony przez Justyna DOM 2020-04-08, 13:24, w całości zmieniany 1 raz  
 
     
brr

Dołączył: 12 Paź 2016
Posty: 12
Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-12-18, 11:51   

Polecam poczytanie sobie o kannabinoidach. W ostatnim czasie badania wykazują, ze stosowanie takich środków potrafi znacznie opóźnić pojawienie się objawów choroby.
Przeprowadzone testy i badania naukowe dotyczące wpływu konopi na tę chorobę pozwalają stwierdzić, że kannabinoidy (substancje zawarte w konopiach) wpływają na zaprzestanie gromadzenia się amyloidu (splotów wewnątrzkomórkowych) wewnątrz mózgu, co usprawnia transport krwi w obrębie mózgu.
https://konopnysklep.com.pl/olej-cbd/olej-konopny-10-cbd-10ml-1000mg.html
Tak więc opóźniają rozwój choroby ale również chronią zdrowe osoby przed pojawieniem się tej choroby w przyszłości.
 
     
pandershoi

Dołączył: 17 Lis 2018
Posty: 2
Skąd: Tychy
Wysłany: 2020-03-25, 13:22   

Zdecydowanie się zgadzam, rezonans jest konieczny w wielu przypadkach chorób i dolegliwości. Ja osobiście wykonywałem rezonans magnetyczny kolana warszawa , po którym wreszcie wyleczyłem swoje kolano z którym od dawna miałem problem. Życzę wszystkim zdrowia
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,15 sekundy. Zapytań do SQL: 11